Login: Hasło:
 Pomoc
  • 146 669 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [3 z 4975]

Są oferty pracy dla nauczycieli

W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Zobacz porady dotyczące zatrudnienia nauczycieli>>>

Zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz.60), w okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.

Jednocześnie resort edukacji przypomniał, że na mocy art. 224 ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe w okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje:

  •     nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny,
  •     nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego oraz
  •     nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w trybie art. 20 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela.

W związku z tym na stronie resortu edukacji zamieszczono linki do baz ofert pracy dla nauczycieli.

Redakcja INFORLEX.PL (na podstawie komunikatu MEN)

Nowe Prawo wodne. Przewodnik po zmianach

Jedyna na rynku publikacja, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – z nowymi przepisami, zawartymi w ustawie z 20 lipca 2017 r. Niezbędna pozycja dla tych ,którzy muszą jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności.

Kup już za: 128.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00