Login: Hasło:
 Pomoc
  • 142 958 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [3 z 4609]

Są oferty pracy dla nauczycieli

W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Zobacz porady dotyczące zatrudnienia nauczycieli>>>

Zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz.60), w okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.

Jednocześnie resort edukacji przypomniał, że na mocy art. 224 ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe w okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje:

  •     nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny,
  •     nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego oraz
  •     nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w trybie art. 20 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela.

W związku z tym na stronie resortu edukacji zamieszczono linki do baz ofert pracy dla nauczycieli.

Redakcja INFORLEX.PL (na podstawie komunikatu MEN)

VAT 2017. Komentarz

VAT 2017. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2017 r. czyli tzw. dużą nowelizację, oraz 1 marca i 1 września 2017 r.

Kup już za: 299.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00