Login: Hasło:
 Pomoc
  • 147 346 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [4 z 5061]

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe

Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe pisemną umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Nie jest to konieczne, jeżeli zatrudniający zrezygnuje ze zobowiązania pracownika do pozostawania w zatrudnieniu przez określony czas po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ewentualnego zwrotu kosztów. Pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności bez zgody lub bez inicjatywy pracodawcy można przyznać zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia za ten czas oraz urlop bezpłatny. Wymiar tych zwolnień i urlopu ustala się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą a pracownikiem.

Zobacz porady dot. obowiązków pracownika i pracodawcy>>>

Pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Nie oznacza to jednak konieczności finansowania przez zatrudniającego wszelkich kursów, szkoleń czy innej formy edukacji. Decyzja pracodawcy w tym zakresie jest bowiem uznaniowa.

Pracodawca, który nie zamierza wspierać finansowo nauki pracownika, powinien szczególnie uważnie przyznawać takiemu pracownikowi jakiekolwiek dodatkowe świadczenia związane z zatrudnieniem, które mogą ułatwiać mu podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz ostrożnie wyrażać zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Zgoda pracodawcy na dokształcanie

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika to zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą (art. 1031 § 1 Kodeksu pracy).

Przepisy nie określają, w jakiej formie pracodawca musi wyrazić zgodę, aby można było uznać, że podnoszenie kwalifikacji następuje za jego zgodą. W praktyce każde zachowanie pracodawcy może zostać uznane za jego dorozumianą zgodę na dokształcanie pracownika. W ocenie resortu pracy udzielenie pracownikowi jakiegokolwiek świadczenia pozostającego w wyraźnym związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych może zostać uznane za zgodę pracodawcy na kształcenie się pracownika. Należy zatem pamiętać, że nawet milcząca akceptacja absencji pracownika, który uczęszcza na studia podyplomowe, może być uznana za zgodę pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika w tej formie.

Przeczytaj więcej>>>

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00